Najpierw kontrola, potem kara

Na terenie gminy i miasta Żuromin zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała segregację odpadów. W związku z tym, ich opłaty za śmieci są niższe, niż w przypadku gdyby ich nie segregowali.

Większość mieszkańców wie również jak je wysegregować. Jednak w tej kwestii zdarzają się jeszcze nieprawidłowości. W związku z tym w czerwcu zaczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Kontrole będą odbywać się losowo, bez uprzedniego zawiadomienia.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożona deklaracją, może to skutkować wszczęciem z u rzędu postępowania administracyjnego. Skutkować to będzie naliczeniem wyższej opłaty za odbiór śmieci.

Wysokość tej opłaty będzie taka jak w  przypadku śmieci niesegregowanych:  18 złotych za osobę w przypadku nieruchomości położonej na terenie gminy Żuromin i 24 złote w przypadku nieruchomości położonej na terenie miasta.

W związku z tym przypominamy o zasadach segregacji śmieci