Burmistrz otrzymała czek na ponad pół miliona

Wczoraj burmistrz Aneta Goliat otrzymała z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery symboliczny czek na dofinansowanie budowy drogi Mazowieckiej w Żurominie.

Żuromin znalazł się wśród 8 samorządów w subregionie ciechanowskim, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Oprócz Żuromina dofinansowanie otrzymały: powiat Płońsk, gmina Płońsk, miasto Płońsk, powiat Pułtuski, gmina Pułtusk, gmina Stupsk, gmina Dzierzążnia Kwota dofinansowania przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego wyniesie ponad 14,7 mln zł, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji.

Gmina Żuromin otrzymała 546 105 złotych. W ramach inwestycji powstanie asfalt, chodnik po obydwu stronach drogi oraz ścieżka dla rowerów. Wartość inwestycji to 1 103 589, 18 złotych.