Oczyszczacze powietrza w Żłobku i Przedszkolach

W 2019 r. do Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie, Przedszkola Samorządowego nr 2  i Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie zostanie zakupionych 14 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza.

W maju Gmina i Miasto Żuromin złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, który został rozpatrzony pozytywnie.

Dzięki realizacji zadania dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkoli będą mogły oddychać powietrzem wolnym od zanieczyszczeń.