Antologia Niepodległości

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie otrzymała publikację, wydaną z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Narodowego Czytania.

Antologia Niepodległości zawiera utwory takie jak: ,,Stara baśń” Józefa Ignacego Kraszewskiego, ,,Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry…” Jana Kochanowskiego, ,,Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego, ,,Do matki Polki”, ,,Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, ,,Potop” Henryka Sienkiewicza, ,,Pieśń o domu” Marii Konopnickiej, ,,Przedwiośnie ” Stefana Żeromskiego i wiele innych dzieł.