Uwaga! Strefa zamieszkania

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników żuromińskich ulic: Popiełuszki, Okopowa oraz Staniaszko zostały tam ustawione znaki informacyjne “strefa zamieszkania”.

Oznacza to, że pieszy może się tam swobodnie się poruszać po całej jezdni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Obowiązuje również ograniczenie prędkości do 20km/h, wolno parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.