Płatność kartą możliwa również w ŻCK

Żuromińskie Centrum Kultury informuje, że wprowadza możliwość płacenia kartą za bilety do kina TON, inne organizowane przez placówkę imprezy biletowane oraz za usługi jakich udziela.