TELEOPIEKA – zapraszamy na spotkanie

W związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do pilotażowego programu wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki  serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin na spotkanie informacyjno-edukacyjne, dotyczące usług teleopiekuńczych.

Zapraszamy szczególnie osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, a także członków ich rodzin czy przedstawicieli podmiotów, zajmujących się osobami niesamodzielnymi, które będą miały możliwość zapoznania się z systemem teleopieki oraz urządzeniami pomocnymi do funkcjonowania tej formy wsparcia.

Spotkanie odbędzie się w 11 września 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w  Żurominie, sala konferencyjna nr 36 ( II piętro).