Pierwsze pomiary czujnika

Rozpoczęliśmy pierwsze pomiary uciążliwości zapachowych w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej”. W sobotę (7 września ) delegacja z Politechniki Warszawskiej mogła przekonać się jak pachnie w naszym Mieście. A wszystko dzięki pierwszemu prototypowi czujnika zapachu. Sensor został zbudowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, po przeprowadzonych testach został zamontowany na budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020