Nie tylko dla seniorów

W Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące teleopieki. W spotkaniu wzięły udział przede wszystkim osoby starsze, które miały okazję poznać szczegóły pilotażowego programu.

Teleopieka to system, który ma zapewnić osobom starszym, schorowanym i samotnie mieszkającym bezpieczeństwo. Specjalne opaska noszona na ręku służy do wezwania pomocy, komunikacji z ratownikami medycznymi, mierzy puls użytkownika. Dzięki opasce zawsze wiadomo gdzie jej posiadacz się znajduje. Jeżeli straci przytomność i upadnie automatycznie zostaną zaalarmowane odpowiednie służby. System posiada wiele funkcji, które ratują życie.

Prawdopodobnie zostanie on wdrożony także na terenie Żuromina. Burmistrz Aneta Goliat pomysł popiera i widzi potrzebę wprowadzenia go na naszym terenie. Najpierw jednak stosowana uchwała zostanie zaproponowana Radzie Miejskiej i radni podejmą ostateczną decyzję.