Współpracujemy przy ogólnopolskim programie profilaktyki

Gmina i Miasto Żuromin przystąpiła do współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

Inicjatorem programu jest Studenckie Koło naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii  w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Dane statystyczne pokazują, że z roku na rok wzrasta zachorowalność na czerniaka. W zawiązku z tym  SKN Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej realizuje już kolejny rok ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych wraz z całą obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film na temat samobadania skóry. Zajęcia adresowane są dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Po zakończonych zajęciach uczniowie będą znać zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętności przeprowadzania samobadania skóry czy tez różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowych ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE. Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą się stać ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych ale skutecznych działań profilaktycznych.