PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH – SZKOLENIA I WARSZTATY

14 października (poniedziałek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żurominie organizuje spotkania w zakresie przemocy wobec osób starszych, które poprowadzą przedstawiciele Fundacji Projekt Starsi w ramach programu „ Przemoc wobec osób starszych” -Program profilaktyczno-edukacyjny, finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Spotkania te odbędą się w dwóch formach :

1) szkolenie i warsztaty -dla przedstawicieli jednostek pomocy społecznej oraz członków zespołu interdyscyplinarnego

2) spotkanie w formie warsztatu –dla osób starszych z klubu seniora, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żurominie

   Celem spotkań jest charakterystyka zjawiska przemocy wobec starszych, trudności i bariery w diagnozowaniu i zgłaszaniu przemocy wobec starszych raz pogłębianie wiedzy prawnej, niezbędnej w pracy z osobą starszą, doświadczającą przemocy.