Zajęcia edukacyjne ,,Rany Julek – Julian Tuwim”

10 października 2019 r. w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyły się zajęcia edukacyjne pod tytułem ,,Rany Julek – Julian Tuwim”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy drugiej i trzeciej SP nr 2 w Żurominie.

Zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy uczestników spotkania na temat życia i twórczości autora – wielu wspaniałych, błyskotliwych i wesołych wierszy dla dzieci Juliana Tuwima. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą dzieciństwa i twórczości poety. Poznali różne pasje, zainteresowania i hobby Julka. Niewątpliwą atrakcją zajęć był quiz ,,Milionerzy”. Następnie dzieci wykreśliły z diagramu tytuły wierszy i odczytały hasło ,,Julian Tuwim czarodziej słów”. Na zakończenie spotkania nie obyło się bez słodkiego poczęstunku w postaci kolorowych lizaków. Dziękujemy za przybycie !