Budżet Obywatelski – głosowanie od wtorku

Wydziały urzędu Gminy i Miasta Żuromin przeprowadziły weryfikację zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie pomysły mieszkańców uzyskały pozytywną opinię i zostały dopuszczone do głosowania. Mieszkańcy gminy i Żuromina będą mogli oddać swój głos na jedno z 10 zadań.

Głosowanie rozpocznie się 15 października i potrwa do 25 października.

Karty do głosowania będą dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin oraz w Żuromińskim Centrum Kultury. W tych miejscach będzie można oddać głos poprzez wrzucenie wypełnionej karty do specjalnie przeznaczonej do tego urny. Karty do głosowania będą dostępne również na stronie internetowej Urzędu. Głos można również oddać poprzez przesłanie wypełnionej karty pocztą na adres Urzędu z dopiskiem “Budżet Obywatelski – Głosowanie”.

Pozytywnie zaopiniowane zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego:

  1. Wymiana sufitu Kina TON montaż klimatyzacji
  2. Mini tężnia solankowa
  3. Mini Amfiteatr usytuowany na Placu Piłsudskiego
  4. Rewitalizacja terenu przy ul. Parkowej w Poniatowie
  5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tadajówce
  6. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzężawach
  7. Eko oświetlenie osiedli w Żurominie – I etap
  8. Remont toalet szkolnych w szkole Podstawowej w Chamsku
  9. Budowa ogrodzenia boiska w Kliczewie Dużym
  10. Zakup koszy do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych