Samorząd planuje budowę mini dworca

Właściciel żuromińskiego dworca PKS, Spółka Mobilis Group  w ubiegłym roku sprzedała nieruchomość na której mieścił się dworzec PKS w Żurominie. Teren ten obecnie należy do prywatnego przedsiębiorcy.

Na terenie gminy nadal funkcjonują prywatni przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi komunikacyjne dla mieszkańców. W związku z tym, samorząd planuje wybudować nowy dworzec. Będzie się on znajdował przy ulicy Zwycięstwa (naprzeciwko stacji paliw Lotos i Biedronki). Zostały już poczynione kroki, w których efekcie powstanie miejsce dla podróżujących oraz do postoju autobusów. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.