Nieruchomość na sprzedaż

Samorząd planuje sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Żurominie. Chodzi o nieruchomość położoną w strefie centralnej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej bezpośrednio przy drodze publicznej. Działka ma powierzchnię 0,0385ha. Znajduje się na niej piętrowy budynek z lat ok 1900/1940 o konstrukcji drewnianej, na który jest wydana Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie o nakazie rozbiórki i uporządkowaniu terenu do 30 czerwca 2020r. Budynek nie jest ujęty w gminnej ani wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy wybudowany w 1950r. murowany pod stropem jednospadowym pokrytym papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Posadzki cementowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta jest to teren śródmiejskiej zabudowy usługowej nieuciążliwej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od strony PL.Piłsudskiego usługi w parterach. Działka znajduje się na granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się na drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Cena wywoławcza 250 000 zł (w tym podatek VAT). Wadium wynosi 25.000 zł.

Przetarg odbędzie się 29 listopada 2019r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin (sala nr 36).

Szczegóły przetargu: