Ulica Morgowa już gotowa

Zakończyła się przebudowa ulicy Morgowej w Będzyminie. Droga została poszerzona i ma nowa nawierzchnię. Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A z Mławy. Koszt inwestycji to 224 497,76 zł. Samorząd na rozbudowę tej drogi otrzymał dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60 tys. zł.