Działki na sprzedaż i dogodne warunki inwestowania

Gmina i Miasto Żuromin posiada działki na sprzedaż, na których można rozpocząć działalność gospodarczą na dogodnych dla przedsiębiorcy warunkach. Do dyspozycji jest 6 działek, które tworzą żuromińską podstrefę i należą o Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kompleks nr 1

Działki: 37/5, 38/4
Powierzchnia: 0,3805 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości

Kompleks nr 2

Działki: 37/6, 38/5
Powierzchnia: 1,0714 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Kompleks nr 3

Działki: 37/7, 38/6
Powierzchnia: 0,5000 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Kompleks nr 4

Działki: 39/8, 867/6
Powierzchnia: 1,0000 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Kompleks nr 5

Działki: 39/7, 867/5
Powierzchnia: 0,5000 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Kompleks nr 6

Działki: 39/5, 867/3
Powierzchnia: 1,0661 ha
Lokalizacja: Żuromin
Przeznaczenie w mpzp: realizacja i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz utrzymanie usług nieuciążliwych, składów i drobnej wytwórczości

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność (wysokość) regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi 35% wydatków kwalifikowanych. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych i mikro o 20%.

Więcej informacji: http://zuromin.info/?page_id=24796, http://www.wmsse.com.pl/