Autor: Mariusz Bryska

Instalacje sportowe w Franciszkowie

W miejscowości Franciszkowo, w ramach funduszu sołeckiego powstały nowe instalacje sportowe. Zakupiono i zamontowano bramki oraz sprzęt do piłki siatkowej (słupki, siatka). Postawiono tam również...

Uroczyste wręczenie nagród

W dniu 9 sierpnia 2017 roku w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie zostały wręczone przez Panią Burmistrz Anetę Goliat nagrody, wyróżnienia i...

Nad wiadrowską Sadzawką

Jest to kolejna inicjatywa, na którą pozyskano środki z PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...