Autor: Mariusz Bryska

Jasełka 2016

W dniu 19.12.2016 r. o godz. 17.00 w Żuromińskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie wigilijne dzieci uczęszczających na  pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze “Słoneczko”. Podczas spotkania dzieci...

ZŁOTE GODY

W dniu 23 listopada 2016 roku zostały wręczone medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to nadawane jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku...

Uzyskaj wsparcie do 55%