Autor: Ewa Jabłońska

Sesja Rady Miejskiej

W najbliższy czwartek (28 maja) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Żurominie. Radni będą podejmowali uchwały dotyczące m.in. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium  i kierunków...

Chodnik przy ulicy Zwycięstwa

Zakończyły się prace związane z budową chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz parkingu przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie. Powstały one na odcinku ulicy wzdłuż ogrodzenia...