Autor: Ewa Jabłońska

25-lecie Mazowieckiej Izby Rolniczej

30 września w Chamsku odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 25-lecia Mazowieckiej Izby Rolniczej. Gospodarzami spotkania był prezes zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz, członkowie...

Dzień Sportu na Orliku

Wczoraj na żuromińskim Orliku odbył się “Dzień Sportu”. To ogólnopolska cykliczna imprez organizowana na 100 Orlikach w Polsce. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie z żuromińskich...

Mazowieckie barwy wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są:...

16 zadań do budżetu obywatelskiego

W piątek zakończyliśmy etap składania wniosków z propozycjami inwestycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. W tym roku mieszkańcy złożyli 16 wniosków. Zgłoszone zadania...

Ekologiczna scenka teatralna

Zapraszamy dzieci do konkursu związanego z ekologią, dbałością o dobrą jakość powietrza, odnawialnymi źródłami energii oraz działaniami proekologicznymi. Zadaniem uczestników jest przygotowanie scenki teatralnej, nagranie...

“Na tropie czystego powietrza”

Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym pn.” Na tropie czystego powietrza”. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy gminy i Żuromina, którzy ukończyli 13 lat. Zadanie...