Autor: Ewa Jabłońska

Koncert Noworoczny

W niedzielę 7 stycznia w Żuromińskim Centrum Kultury odbył się Koncert Noworoczny. Na scenie wystąpiły dzieci ze szkół podstawowych, Żuromińska Orkiestra Dęta, Chór “Sonata”. Wszystko...

Sprzedaż terenów pod inwestycję

Gmina i Miasto Żuromin sprzedała 2 kompleksy działek na terenach objętych Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną  i Żuromińską Strefą Aktywności Gospodarczej. W sumie to...

Dotacja na modernizację dróg

Gmina i Miasto Żuromin ubiega się o dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Na...