Autor: Ewa Jabłońska

Azbest zniknie z 46 posesji

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. “Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest...

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz ogłosiła I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. 3 Maja o powierzchni 0,0541 ha. Jest położona  w strefie pośredniej...