Autor: Ewa Jabłońska

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Dodatek gazowy przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej –...