Autor: Ewa Jabłońska

Turniej na żuromińskim Orliku

Na żuromińskim kompleksie Boisk Sportowych Orlik 2012, 17 kwietnia odbył się turniej piłki nożnej 2×2. W turnieju wzięło udział 7 dwuosobowych zespołów. Uczestnicy nie mogli...

Pieniądze dla sołectw

Gmina i Miasto Żuromin złożyła 5 wniosków o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw MAZOWSZE 2019. W ramach tego programu 5 sołectw z terenu...