Autor: Ewa Jabłońska

Konferencja dla nauczycieli

W ramach wspólnej inicjatywy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, organizowana będzie konferencja pn. „Umiejętne stosowanie TIK...

Czujnik bada jakość powietrza

Na budynku Żuromińskiego Centrum Kultury został zamontowany czujnik, który bada jakość powietrza. Dane o jakości powietrza są wyświetlane na tablicy umieszczonej na budynku ŻCK. Na...

Dzień Kobiet u Seniorów

Seniorzy z Klubu Seniora Senior+ świętowali Dzień Kobiet. Panowie Seniorzy złożyli swoim koleżankom z Klubu życzenia oraz wręczyli tulipany i słodki upominek. Potem wszyscy biesiadowali...