Kategoria: Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 16 stycznia o godz. 15:00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się...

Przebudowa ulicy Towarowej

W grudniu zakończyła się przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie. W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia i chodnik. Na przebudowę tej drogi samorząd otrzymał dofinansowanie z...

Inteligentny śmietnik

W ramach realizacji projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej” w ramach konkursu...

Konferencja podsumowująca projekt

W środę 21 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Gminę i Miasto Żuromin wspólnie z Politechniką Warszawską. W 2019 roku Żuromin został laureatem...