Informacja dla Krwiodawców

KROPLA

Harmonogram poboru krwi
w Żurominie w 2016r.

24 styczeń
3 kwiecień
5 czerwiec
7 sierpień
9 październik
11 grudzień

Realizacja poboru krwi w ambulansie obok „CARITAS” Diecezji Płockiej w Żurominie ul. Kościuszki 2

W dniu 24 stycznia 2016 roku odbył się pobór krwi. Punktem poboru był ambulans Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie stacjonujący przy Stacji Caritas                     w Żurominie. 22 krwiodawców oddało honorowo krew łącznie 9,900 l krwi,  każdy po 480 ml. Polski Czerwony Krzyż oraz Klub Honorowych Dawców Krwi dziękuje wszystkim krwiodawcom            za trud i zaangażowanie się w oddawanie krwi. Składamy również podziękowanie  Stacji Caritas za udostępnienie pomieszczeń dla krwiodawców.