Tworzenie terenów inwestycyjnych

20 stycznia 2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Aneta Goliat podpisała z firmą “ROLLSTICK- TORUŃ” Spółka z o. o. umowę na “Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej”.

Termin wykonania inwestycji wyznaczony został do 30 września 2016 roku. Wartość umowy opiewa na kwotę 379570, 88 zł. Po złożeniu wniosku o włączenie gruntów gminnych do Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest to kolejny etap tworzenia terenów inwestycyjnych w Gminie i Mieście Żuromin.