Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości

Celem wspierania lokalnej mikro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, utworzony został Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości.
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin wydał w tej sprawie Zarządzenie. Z Inkubatora korzystać mogą osoby planujące założyć działalność gospodarczą i osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej, niż trzy lata. Więcej informacji na temat Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w zakładce Inkubator.