Otwarcie COP

14 marca nastąpiło symboliczne otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminu i Miasta Żuromin oraz organizator COP – Aneta Goliat – Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Zadaniem COP będzie wspieranie i pomoc w działaniach organizacji pozarządowych poprzez między innymi nieodpłatne udostępnianie lokalu przy ul. Warszawskiej 2 w Żurominie, sprzętu multimedialnego, promocję i prowadzenie działań integracyjnych.

Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych.

cop