Niższe stawki opłat za ciepło

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. informują, iż od dnia 1 kwietnia 2016 roku obowiązywać będą nowa taryfa na ciepło.

Stawka opłaty za ciepło zmniejszyła się o 12,11% dla odbiorców ciepła kotłowni przy ul. Wyzwolenia i ul. Targowej, a dla odbiorców ciepła kotłowni przy ul. Kościuszki o 19,22%. Zmniejszeniu uległy też za zamówioną moc cieplną.

Treść pisma ŻCK skierowana do Odbiorców ciepła.