Pierwsi przedsiębiorcy w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

2 maja 2016 r. podpisane zostały pierwsze umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat na zasadach określonych w Regulaminie Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W ramach utworzonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Inkubatora Przedsiębiorczości, swoją działalność prowadzić będą:

  • F.P.H.U. TOMEX Tomasz Borkowski – produkcja farb , lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich, mas uszczelniających i usługi finansowe
  • Firma Handlowo Usługowa Beata Wiśniewska – produkcja odzieży lekkiej.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin jest na etapie rozpatrywania kolejnych trzech wniosków przedsiębiorców zainteresowanych działaniem w ramach Inkubatora. Szczegóły dotyczące Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

20160502_100748

20160502_100835

20160502_101012

20160502_101034