WYŻSZE KRYTERIA DOCHODOWE I NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W POMOCY SPOŁECZNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 

Od dnia 1 października 2018r. będą obowiązywać nowe kryteria dochodowe stanowiące podstawę    ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej tj.

– dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł,

– dla osoby w rodzinie –  528 zł,

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł

Maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1358)