DOFINANSOWANIE NA ASYSTENTA RODZINY DLA M-GOPS ŻUROMIN

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie otrzymał dofinansowanie na zatrudnienie  Asystenta Rodziny.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach “Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota przyznanej dotacji dla M-GOPS Żuromin- 14 669,00 zł.

W ramach  tego „Programu” M-GOPS w Żurominie zatrudnia jednego Asystenta Rodziny.

W tegorocznej edycji „Programu” na zatrudnienie asystentów przyznano 53,1 mln zł, które pozwoli na zatrudnienie 3 576 asystentów rodziny.

O dofinansowanie na asystentów rodziny ubiegało się 2 206 (89%) gmin.