Kolejny przedsiębiorca w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Podpisana została kolejna umowa najmu lokalu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Już niebawem trzecim przedsiębiorcą w Inkubatorze będzie Pan Artur Julian Łasicki, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą – udzielanie porad prawnych, reprezentacja przed sądami/organami.