MAŁY MISTRZ NA START !!!

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin w kwietniu 2016r. zgłosił Gminę i Miasto Żuromin ze wskazaniem na szkołę Zespół Szkół Nr 1  – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie do udziału w programie „Mały Mistrz” w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017, deklarując jego realizację według założeń ogólnopolskich Programu.

* Szkoła przystępująca do programu w 2016r. otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1500zł. Sprzęt ten będzie dostosowany do wieku uczestników i ma pomóc w realizacji lekcji wychowania fizycznego.

* nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego opiekujący się każdą klasą I, która rozpocznie naukę od 1.09.2016r. otrzyma możliwość, przed rozpoczęciem działania programu, uczestnictwo w konferencjach metodycznych prowadzonych przez naukowców wyższych uczelni sportowych i pomysłodawców programu;

* każda klasa I przystępująca do programu otrzyma niezbędne materiały programu, w tym: podręcznik, legitymację i wlepki poświadczające zdobycie sprawności. W klasie I jedna godzinę wychowania fizycznego tygodniowo będą prowadzić wspólnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent.

Wynagrodzenie nauczyciela wf, lub inną możliwość jego zatrudnienia zapewniają Urzędy Gmin.

W dniu 10 czerwca 2016r. Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ogłosił wyniki – szkoły zakwalifikowane do programu „Mały Mistrz”.

http://www.szs-wwm.pl/aktualnosci/szkoly-zakwalifikowane-do-programu-maly-mistrz

Zespół Szkół Nr 1 – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie została zakwalifikowana  i bierze udział

w programie „Mały Mistrz” od 1 września 2016r.

3