Przebudowa ulicy Kwiatowej w Kruszewie

Zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w Kruszewie”. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w wysokości 100 000 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na zadania z zakresu „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 416 428,80 zł.