Odświeżenie elewacji świetlicy w Chamsku

Odnowiono elewację świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Chamsk. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Urząd Gminy i Miasta w Żurominie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Kwota pozyskanych środków to 10 000 zł a całkowity koszt inwestycji wyniósł 41 500 zł.