KURSY ZAWODOWE W PROJEKCIE “ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ”

 

Od listopada br. Uczestnicy  projektu „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada” biorą udział w szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach projektu.

Zakończony już został jeden z kursów- Opiekun osób starszych, natomiast do 28 listopada trwać będzie kurs -Pracownik biurowy. Od grudnia rozpoczyna się kolejne działanie projektowe-kurs Wózki jezdniowe.

Uczestnicy projektu zdobyli również wiedzę w zakresie kompetencji cyfrowych.

Obecnie część osób bierze udział w kursie Prawa Jazdy kategorii B.

Kolejnym etapem projektu będą staże zawodowe dla części osób, które ukończą kursy zawodowe.