Ja w internecie

Gmina i Miasto Żuromin otrzymała dofinansowanie w wysokości 31 360,00 zł na realizację szkoleń na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Pomimo powszechnego dostępu do internetu wciąż w niewielkim stopniu wykorzystujemy jego możliwości. Organizowane szkolenia mają za zadanie to zmienić. Odpowiednio przeszkoleni instruktorzy pokażą min. jak załatwiać codzienne sprawy w sieci, kontaktować się za pomocą Internetu, oraz jak ochronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupionych 6 komputerów, które po okresie realizacji projektu zostaną przekazane do szkoły podstawowej z terenu naszej gminy.

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem projektu  jest Fundacja Legalna Kultura.