INFORMACJA Z PRZEBIEGU ZJAZDU ODDZIAŁU MIEJSKO – GMINNEGO ZOSP RP W ŻUROMINIE

W dniu 16 czerwca 2016 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żurominie.

W Zjeździe wzięli udział:

 1. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie – dh. Zbigniew Włocki,
 2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie – st.bryg. Adam Dobrosielski,
 3. Przewodnicząca rady Miejskiej w Żurominie – p. Barbara Michalska,
 4. Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie – p. Aneta Goliat,
 5. Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta – p. Michał Bodenszac,
 6. V-ce Starosta Powiatu Żuromińskiego – p. Ireneusz Rejmus,

Zjazd rozpoczął V-ce Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żurominie dh. Włodzimierz Wiśniewski, który również został wybrany Przewodniczącym obrad Zjazdu.

Po przedstawieniu sprawozdania za okres 5-letniej kadencji Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom Oddziału. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie, po czym odbyły się wybory nowego Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żurominie oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej na pięcioletnia kadencje 2016 – 2021..

W skład nowego zarządu weszło 12 druhów strażaków z OSP wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta Żuromin oraz zgodnie z Statutem Związku OSP RP do Zarządu weszli p. Aneta Goliat oraz p. Ireneusz Rejmus.

Następnie Zarząd się ukonstytuował i wybrał spośród swojego grona funkcyjnych Zarządu, którymi zostali:

 • Prezes Zarządu – dh. Aneta Goliat

 • I V-ce Prezes – Komendant Miejsko-Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – dh. Włodzimierz Wiśniewski,

 • II V-ce Prezes – dh. Sławomir Manelski

 • Sekretarz – dh. Tomasz Karolewski

 • Skarbnik dh. Grzegorz Oryl

Pozostali członkowie Zarządu to:

 • Ireneusz Rejmus

 • Mirosław Bartczak

 • Leszek Brydziński

 • Stanisław Ulanowski

 • Tomasz Kwiatkowski

 • Krzysztof Biesalski

 • Czesław Matuszewski

 • Marek Rokita

 • Marek Panek

Gminna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Przewodniczący GKR – dh. Mariusz Durzyński

 • V-ce Przewodniczący GKR – dh. Tomasz Olewnik

 • Sekretarz GKR – dh. Witold Rutecki

Zjazd dokonał również wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy Związku OSP RP w Żurominie. Delegatami zostali wybrani:

 1. Dh. Karolewski Tomasz

 2. Dh. Manelski Sławomir

 3. Dh. Oryl Grzegorz

 4. Dh. Wiśniewski Włodzimierz

Spośród delegatów druhowie Karolewski Tomasz, Oryl Grzegorz i Wiśniewski Włodzimierz jako przedstawiciele oddziału Miejsko – Gminnego do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żurominie.

Po wystąpieniu gości Zjazd został zakończony przez nowego Prezesa Zarządu oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Żurominie druhnę Anetę Goliat.

Informację sporządził

Włodzimierz Wiśniewski

Komendant Miejsko – Gminny Ochrony Przeciwpożarowej