Wigilia emerytów i rencistów

W dniu 15 grudnia 2018 r.  w „Restauracji u Rucińskich” w Żurominie odbyło się integracyjne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żurominie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Żurominie i  Żuromińskie Centrum Kultury
w Żurominie.

    Przy świątecznym stole zgromadziło się ok.140 osób, głównie mieszkańcy naszego Miasta i Gminy, przedstawiciele Zarządu Rejonowego Związku Emerytów i Rencistów z Mławy, osoby starsze i samotne, w tym podopieczni M-GOPS w Żurominie, emeryci i renciści z naszego powiatu,  a także przedstawiciele samorządu lokalnego- Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin- Pani Aneta Goliat, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury -Pan Janusz Kuklewicz, Kierownik Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie- Pan Andrzej Wiśniewski, a także przedstawiciele władz kościelnych- ks. kanonik Kazimierz Kowalski i inni zaproszeni goście.

     Najważniejszą częścią spotkania było wspólne podzielenie się opłatkiem -symbolem zgody i pojednania. Wszyscy mieli okazję złożyć sobie życzenia, a także zaśpiewać znane polskie kolędy. Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy podczas wigilijnej wieczerzy.
     Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera. Uroczystość uświetnił występ młodzieżowego zespołu muzycznego.