Szkolenie „Przeciwdziałanie agresji w rodzinie”.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie w dniach 4-5 oraz 7 lutego 2019 r. realizowane było szkolenie „Przeciwdziałanie agresji w rodzinie”.
Uczestnikami szkolenia były osoby, biorące udział w projekcie „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada”, który Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie realizuje wspólnie z Fundacją  Edukacyjno-Sportową reGeneracja  z siedzibą w Pawłowie, Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS  w Żurominie oraz  Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Kuczborku  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).
      Celem spotkań było doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji i przemocy oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z zachowań agresywnych. Zajęcia miały charakter warsztatowy.
     Działania, jakie dotychczas podejmowane były w  ramach projektu  to, m.in kurs prawa jazdy kat. B, kurs kelnerski oraz kurs kompetencji cyfrowych.
      Ponadto, w ramach aktywizacji zawodowej odbyły się spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, dzięki którym Uczestnicy projektu mogli podjąć staż zawodowy. 
         Do marca 2019 r. osoby biorące udział w projekcie ( 20 Uczestników) będą korzystać z kolejnych działań, m.in. z zakresu poradnictwa specjalistycznego ( psychologa, prawnika, pedagoga, coachingu) i usług asystenckich.