Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci?

Internet to źródło wiedzy i doskonałe narzędzie do nauki. Niestety, korzystanie z internetu wiąże się z wieloma zagrożeniami. Zadaniem rodziców jest przestrzegać i chronić przed nimi dzieci. Żeby to jednak móc efektywnie robić, my dorośli musimy wiedzieć jak się do tego zabrać.

Urząd Gminy i Miasta zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rodzic w internecie”.  Jest ono przeznaczone dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

Planowany termin realizacji szkoleń: luty 2019 – maj 2019.

Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, a odbywać się będzie w formie: czterogodzinnych spotkań – 3 dni lub sześciogodzinnych spotkań – 2 dni, organizowanych w Żuromińskim Centrum Kultury Plac Józefa Piłsudskiego 27, 09-300 Żuromin

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby powyżej 25 roku z terenu województwa mazowieckiego, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący
i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering i materiały edukacyjne.

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie w trybie otwartym i ciągłym aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin (I piętro pokój nr 14) lub elektronicznie na adres: ugimz.bl@gmail.com