Zamiast raz, dwa razy w miesiącu

Urząd Gminy i Miasta planuje zwiększyć częstotliwość odbioru od mieszkańców śmieci posegregowanych. Od 1 stycznia tego typu śmieci są odbierane raz w miesiącu. Dla mieszkańców jest to spory kłopot. Coraz więcej osób też, decyduje się na segregowanie odpadów. W związku z tym planujemy zwiększyć częstotliwość ich odbioru do dwóch razy w miesiącu. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Rada Miejska.

Przypominamy, że śmieci segregujemy do 5 worków:

– worek koloru żółtego: metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, opady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – ( w tym: jednorazowe butelki po napojach typu PET, folie i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po detergentach, kosmetykach i środkach czystości, puszki aluminiowe po napojach , puszki po konserwach, kartony po sokach, po mleku)

– worek koloru zielonego:  szkło – odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła ( w tym: butelki szklane po napojach, słoiki i inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach )

– worek koloru niebieskiego:  papier- odpady z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( w tym: czasopisma, gazety, ulotki, prospekty, zeszyty, koperty, książki, tekturę, karton, worki i torebki papierowe, )

– worek koloru brązowego: odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne i spożywcze ( w tym: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia)

– worek bezbarwny: odpady zielone – ( w tym: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew)

Worki na śmieci mieszkańcy otrzymują od Żuromińskich Zakładów Komunalnych be dodatkowych opłat.