Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w dniach 18-22 lutego 2019 roku “Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem różnych kategorii w tym też przemocy w rodzinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie wyrażając chęć wsparcia ministerialnych działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promowania walki ze zjawiskiem podobnych przestępstw na terenie naszej Gminy a także obszarze całego kraju  czynnie włącza się do udziału w w/w kampanii.

W ramach prowadzonej akcji w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie prowadzone są  dyżury pracowników socjalnych tut. Ośrodka oraz członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach zaplanowanych specjalistycznych dyżurów, osoby zagrożone bądź dotknięte przemocą w rodzinie będą mogły uzyskać informacje na temat rozpoznawania przemocy, reagowania w sytuacji jej zaistnienie a także miejscach i instytucjach udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym.

Dyżury w/w pracowników odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin oraz  pod numerem telefonu (23) 657 22 39.Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem możliwej do zrealizowania na daną chwilę pomocy w sytuacji kryzysowej, bądź zaczerpnięcia praktycznej wiedzy specjalistów zachęcamy do podjęcia kontaktu w wyżej określony sposób.