Prośba o zgłoszenie par obchodzących 50 – rocznicę ślubu

Zapraszamy małżeństwa, których pięćdziesiąta rocznica ślubu przypada w 2018 lub 2019 roku.  Pary, które się do nas zgłoszą otrzymają Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Urząd Stanu Cywilnego w Żurominie uprzejmie prosi , o zgłoszenie par, które w 2018 lub w 2019 roku  obchodziły lub będą obchodzić 50 – rocznicę ślubu, czyli „Złote gody”.

Są to pary, które zawierały związek małżeński e 1968 i 1969 roku . Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2019r.

Wszystkie pary , które chcą otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie  Małżeńskie i są zainteresowane uczestnictwem w tej uroczystości , proszone są o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Żurominie, osobiście w Urzędzie pok. Nr. 1.

Aby małżonkowie mogli otrzymać medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy wypełnić formularz dostępny w urzędzie. Informacji udzielamy telefonicznie tel. 23 657 24 61

Wobec par, które dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie, zostanie wszczęta procedura wystąpienia z wnioskiem o Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.