Od marca e-dowody

E-dowody niedługo zastąpią tradycyjne dowody osobiste. Posiadają wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego. Dodatkowo e-dowody będą mogły być wykorzystywane do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną.

E-dowody posiadają wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdzają tożsamość  i obywatelstwo oraz uprawnienia do przekroczenia granic niektórych państw. Ale dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można go używać do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E- dowód umożliwia m.in.

– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP)

– elektryczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie jest numer CAN.  Jest on również zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie.

CAN będzie potrzebny w przypadku, gdy chce się skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeżeli chcesz używać elektronicznej funkcji e-dowodu przy odbiorze lub później w urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

– do logowania – PIN1 (zawiera 4 cyfry)

– do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr)

Jak będzie wyglądał e-dowód?

Wyglądem nowy dokument przypomina obecnie używane dowody osobiste. Różnica polega na tym, że e-dowód posiadać będzie chip, w którym zawarte będą dane identyfikacyjne oraz zdjęcie biometryczne posiadacza dowodu. Na awersie e-dowodu będą znajdować się: imię i nazwisko, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, termin ważności dokumentu, data urodzenia, płeć oraz numer CAN, służący  do nawiązywania bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu a urządzeniem (lub systemem informatycznym) za pomocą czytnika kart.

Na rewersie dowodu umieszczone będą: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców, organ wydający, data wydania oraz numer e-dowodu.

Co zrobić w przypadku kradzieży e-dowodu?

Zgubienie lub kradzież e-dowodu należy zgłosić w urzędzie gminy lub – w każdej chwili – przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl. Po zgłoszeniu e-dowód zostanie od razu unieważniony.

Jeśli posiadacz e-dowodu nie wie, gdzie ma dokument, ale ma nadzieję, że go znajdzie, może zawiesić dokument (maksymalnie na 14 dni). Jeśli w  tym czasie nie cofnie zawieszenia, e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofnie zawieszenie, e-dowód będzie znowu ważny. Zawieszenia można dokonać również w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl.

Kradzież e-dowodu, zgłoś Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Warto kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku, nawet jeśli  nie ma się konta bankowego. Dzięki temu można uchronić się przed oszustami.

Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.