Żuromin został przyjęty do Związku Miast Polskich

Zarząd Związku Miast Polskich 5 marca podjął uchwałę o przyjęciu Miasta Żuromin w poczet członków Związku Miast Polskich.

Aby przystąpić do Związku najpierw Rada Miejska w Żurominie podjęła stosowną uchwałę.

Związek Miast Polskich to najstarsza i największa polska organizacja samorządowa. Powstał w 1917 roku. Obecnie należy do niego 300 miast. Związek Miast Polskich, ma na celu  wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju miast polskich. Przystąpienie do związku umożliwi Żurominowi  korzystanie z wsparcia eksperckiego i merytorycznego: związek udostępnia i finansuje ekspertyzy prawne, wspomaga miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu przez System Analiz Samorządowych czyli największą samorządową bazę danych statystycznych pozyskiwanych bezpośrednio z miast i różnych źródeł statystyki publicznej

„Zarząd cieszy się z Państwa decyzji wpisania się w poczet miast, które wspólnie i solidnie walczą o swoje sprawy” – czytamy w piśmie od Dyrektora Biura ZMP Andrzeja Porawskiego