Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs “Innowator Mazowsza” z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

PLAKAT