Umowa w ramach PROW podpisana

18 lipca br. między Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego a Gminą i Miastem Żuromin reprezentowanym przez Anetę Goliat – Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin podpisana została umowa w ramach unijnego dofinansowania do budowy lub modernizacji dróg lokalnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Na inwestycję „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk – Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I – obejmujący przebudowę drogi Chamsk – Olszewo” o całkowitym koszcie 2 865 334,35 zł, Gmina i Miasto Żuromin uzyskała pomoc w formie refundacji o wartości 63,63% całkowitego kosztu.

Mapa inwestycji realizowanej w ramach PROW.

DSC_14942